56 I van B. Lievaart het perceel kadastraal bekend als- voren in sectie Y, No. 1832, groot 78 c.A., voor f 390, van de Naamlooze Vennootschap ,,’s-Graven- haagsche Smyrna-Tapijtfabriek” het perceel kadastraal bekend alsvoren in sectie Y, No. 1811, groot 2.01 A., voor f 1210,—. van P. Kraaij eveld Jzn. het perceel kadastraal bekend alsvoren in sectie Y, No. 1820, groot 43 c.A., voor f 252, van L. J. Moo ij man het perceel kadastraal bekend alsvoren in sectie Y, No. 1816, voor f 558, van de Weduwe J. de Bruijn geboren P. C. Drabbe het perceel kadastraal bekend alsvoren in sectie Y, No. 1830, groot 72 c.A., voor f 345, van M. Coenraads het perceel kadastraal bekend alsvoren in sectie Y, No. 1842, groot 27 c.A., voor f 168, van B. W. Roos het perceel kadastraal bekend als voren in sectie Y, No. 1851, groot 90 c.A., voor f 480, van J. Drubbel het perceel kadastraal bekend als voren in sectie Y, No. 1836, groot 27 c.A., voor f 125, van H. Q. Schrijver het perceel kadastraal bekend alsvoren in sectie Y, No. 1800, groot 44 c.A., voor f 850, van B. van Heijningen het perceel kadastraal bekend alsvoren in sectie Y, No. 1847, groot 54 c.A., voor f 265, Ruiling werd aangegaan: met de Naamlooze Vennootschap Bouw grond Maatschappij „Duinrus t”, waarbij deze aan de gemeente ’s-Gravenhage in eigendom afstaat de tot openbare straat in te richten perceelen, kadas- van P. D. Moeskops e. a. kosteloos het perceel kadas traal bekend alsvoren in sectie Y, No. 1834, groot 27 c.A.;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 56