I 15 15 31 30 if 315.017,79 f 310.696,85 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. BBDRUF!FEKENIS«- 1. Baten. Art. Lasten. Art. f I. 22.553,67 11. 28.600, 12.142,00 13.500,— III. I IV. Onderhoudskosten V. n VI. n 62.238,11 VII. VIII. IX. 1.000,— X. f 256.577,41 if 262.532,37 Totaal der Lasten Totaal der Baten 58.440,38 if 48.164,48 'f Nadeelig saldo Gezien Oninbare posten Uitkeering aan de Gemeente Afschrijving Onvoorzien Exploitatiekosten Slachthuis Exploitatiekosten Koelhuis Fabricatiekosten van het IJs De Directeur, H. G. van Harrevelt. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 30.383,82 19.750,09 De Boekhouder-Kassier, J. Polder. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 11.353,23 69.973,— 103.856,58 if 315.017,79 if 310.696,85 L 256.577,41 I, 262.532,37 1.000,— Algemeene onkosten Renten 1. Opbrengst Slachthuis II. i Opbrengst Koelhuis III. Opbrengst IJs IV. i Rente van kasgeld V. Bijzondere inkomsten 13.000,— 69.973,— 103.856,58 62.238.il5 f 203.723,74 f 207.973,76 22.553,67 28.872,68 5 2.159.815 972,44 I 750,— L 950,- 31.700,— f 19.750,095

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 560