15 32 - 16.849,02 127,19® 445,68 235,82® f 18.050,77® 1.998,75 6.873,27 1.295,83 121,04 906,02 403,37® 228,50 22,75 483,51 15.900,— 3.000,— 7.700,— 1,500,— 300,— 2.200,— 300,— 300,— 50,— 450,— 2.700,— 7.000,— 3.000,— 150,— 450,— 200,- II. f VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKENING. II. Art. LASTEN. I. n f f 30.383,82 31.700,— f 3.650,09s f 19.750,09s f 19.750,09® III. f f f 12.142,00® 13.500,— P p p P P P P f p p Exploitatiekosten Slachthuis. a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht c. Steenkolen d. Veevoeder e. Strooisel f. Patronen en schietapparaten g. Laboratoriumkosten h. Tramkosten i. Kosten voor herkeuringen j. Diverse behoeften en onkosten a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht c. Steenkolen d. .Zwavelig zuur e. Zout f. Diverse behoeften en onkosten p Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 1.574,46 7.031,17 2.876,21 127,19s 445,65® 87,31® onkosten 'i„ Ge- 2.092,37® Fabricatiekosten van het IJs. a. Arbeidsloonen p p p p Exploitatiekosten Koelhuis. a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht c. Zwavelig zuur d. Zout e. Diverse behoeften en Verhoogd by besluit van den meenteraad van 31 Mei 1915 2.800,— f 12.500,— i„ 150,- 350,— 300,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 561