J 15 33 P- VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. LASTEN. Art. f 4.000,— f 2.388,01 los en e. V. I M 3.405,24 5 4.000,— 5> e. 600,— 615,52 ,5 k. 2.570,68 5 f 69.973,— 500,— 500,— 650,— 700,— 450,— 700,— 4.660,— 1.640 700,— 600,— 500,— H Geraamd I Werkelijk bedrag. bedrag. 1.500,— 500,— >1 2.487,04 262,38 470.61 1.562,42 5 587,76 5 604,22 5 863,27 n n n 15 583,16 552,53 5 371,35 5 619,82 4.543,28 4.052,52 83,45 5 607,— 2.000,— 6.000,— 2.000,— 1.000,— 2.000,— 500,— 500,— f 40.788,085 691,33 3.379,93 5 f 39.895,— 100,— 1.775,— f 13.000,— c. d. Afrastering, hekken Verlichtingsinstallatie f. Diverse inrichtingen van de hallen, stallen en het koelhuis g. Kleine werktuigen en inventaris. h. Machineriën en luchtkoelinrichting i. Stoomleidingen j. Pompinstallatie k. Diversen 2.432,315 |f 69.973,— 1.062,48 s 2.447,68 s 1.995,79 s 784,88 s 343,14 173,28 s f 11.353,23 s Onderhoudskosten. a. Gebouwen ca b. Rioleering, bestrating plaatsen Lucht- en smalspoor muren en ijzeren Algeineene onkosten. a. Jaarwedden b. Hulppersoneel c. Verlof- en ziekengeld d. Schoonhouden, huishoudelijke be noodigdheden en onkosten Pensioenen en gratificatiën aan weduwen en weezen f. Kosten der Ongevallenwet g. Brandverzekeringspremie h. Bureaukosten, drukwerk en kan toorbehoeften i. Electrische verlichting j. Verwarming bureaux en labora torium Verlichting en verwarming dienstwoningen l. Duinwater m. Telefoon n. Dienstkleeding o. Grondbelasting Diversen Verhoogd bij besluit van Burg en Weth. van 18 Mei 1915 Idem by besluit van den Gemeen teraad van 31 Mei 1915 IV.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 562