f5 l'A 34 VKBSt>AG VAN"HET OPENBAAR HLACWTUtTIS. - LASSEN. Art. f 103.595*86 f 103.856,58 VI. 260,72 f 103.856,58 f 103.856,58 f 23.040,79 f 1'/» 8.617,24 len, stallen en koelhuizen 5 2.664,78 2.751,88» 5 1, f 62.238,11» f 62.238,11 5 3.000,— f f 34300,— f f f 1000,— f 1.000,— yj Geraamd bedrag. 331,71 4.057,93 331,72 4.062,11 84520,285 2 8 2.671,92 214,83» 890,42» VIIl] Onvoorzien i Verlaagd by besluit van Burg. I en Weth. van 18 Mei 1915 17.476,21 1.066,48 1.041,07 168,59» IX. Oninbare posten. I” 4 3 |°/o X. Uitkeering aan de Gemeente. Werkelyk i bedrag. 1.066’48 1.041,065 Renten Verhoogd by besluit van Burg, en Weth. van 18 Mei 1915 j 2.668,05 214,83 890,43 17.535,45 8 5 3 23.051,94 Vil. I Afschrijving. a. Gebouwen c.a b. Rioleering, bestrating en los plaatsen e. Smalspoor d. Luchtspoor e. Afrastering, muren en ijzeren hekken f. Verlichtingsinstdllatie g. Diverse inrichtingen der hal- I len, stallen en koelhuizen h. Kleine werktuigen en inven- taris i. Machinèriën en luchtkoelin- richtingen j. Stoomleidingen k. Pompinstallatie Verhoogd bij besluit van Burg. en Wéth. van 18 Mei 1915

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 563