15 35 Af: voorraad op 31 Dec. 1913 Bij: voorraad op 31 Dec. 1914 600,— 372,44 972,44 16.250,— 1.250,— 1.000,— 2.000,— 400,— •100,— 200,— 50,— 19.600,— 3.000,— 6.000,— f- 1.303,67 f 22.553,67 503,935 133,04 5 2.159,815 Ongekoelde cellen, per jaar maand VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Art. BATEN. 4.778,74 f 207.973,76 II. f 22.553,67 III. f f 28.600,— IV. f 750,— f V. f f n f 15 f 600,— 350,— 950,— Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. e. a. b. n I Rente van kasgeld Bijzondere inkomsten. a. Huur „Cantine” b. Diversen I. c. d. Pekelcellen g. Bewaarloon voorkoelhuis h. Diversen Verhoogd bjj besluit van den Gemeenteraad van 31 Mei 1915. f 24.520,585 805,35 -1.^99,— 2.247,75 f 28.872,685 150,— f 28.722,68 s 150,— f 28.872,685 Opbrengst Koelhuis. Cellen benedenkoelhuis, per jaar I f H maand f. Ruimte bovenkoelhuis (gekoeld) .1 (ongekoeld)JI H f 165.358,60 5.725,50 20.815,59 9.831,55 3.222,22 3.020,30 f 156.985,— 7.100,— 21.010,— 6.600,— 3.300,— 3.950,— Opbrengst IJs. a. Per jaarovereenkomst b. Per winterovereenkomst c. Zonder overeenkomst d. Per zomerovereenkomst Opbrengst Slachthuis. a. Slachtgeld b. Stalgeld c. Keurloon d. Weegloon e. Huur f. Verschillende inkomsten Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad van 31 Mei 1915I f 203.723,74 f 114.729,37 5 4.006,95 I - - - i i 2.122’095 259,21 253,16 488,40 57,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 564