15 15 37 36 i VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERANTWOORDING DER BUITENGEWONI 'NTVANGSTEN EN UITGAVEN. III. <RT. BATEN. LASTEN. Art. VI. XI. Begroot op Memorie Memorie Begroot op f 80.758,87» Opgenomen 17 Juni 1915 f 3.084,40 f 80.758,87» f f 77 674,47» 3.084,40 77.674,475 VERLIES EI IN ST 1914. IV. f 11.032,25» f 64.463,68 5.266,94» Zuiver verlies 48.164,48 f 64.463,68 f 64.463,68 Gezien De Boekhouder-Kassier, J. Polder. Nadeelig saldo der Exploitatierekening: Koelhuis De Directeur, H. G. van Harrevelt. Voordeelig saldo der Exploitatierekening: Slachthuis Voordeelig saldo der Exploitatierekening: Ijsfabriek Buitengewone uitgaven. (Aanleg en Uitbreiding.') Geraamd Bedrag. Werkelijk bedrag. Beschikbaar gebleven crediet. Buitengewone ont vangsten. Werkelijk bedrag. Beschikbaar gebleven crediet. Onverwerkt crediet van 1913 (Bijlage 850) Onverwerkt crediet van 1913 (Bylage 850). if 80.758,87») 3.084,40 f f 80.758,87» jf r Geraamd bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 565