1 15 15 38 39 J VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. V. EXPLOITATIEREKENING SLACHTHUIS. Opbrengst f 208.946,20 f 197.913,94s f 11.032,25’ f 208.946,20 f 208.946,20 VI. EXPLOITATIEREKENING vOELHUIS. f 22.553,67 Aandeel 64.463,68 n f 87.017,35 Voordeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winstrekening Exploitatiekosten Aandeel in de Onderhoudskosten Algemeene onkosten Afschryving B Interest Uitkeering aan de Gemeente Algemeene onkosten Afschrijving Interest Uitkeering aan de Gemeente Exploitatiekosten in de Onderhoudskosten 65.336,12 750,— f 30.383,82 8.152,72’ i„ 62.528,35 l„ 30.762,93 f 87.017,35 f 19.750,09’ 2.465,69 4.812,54 25.967,92’ 33.896,10 125,- Opbrengst Nadeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winstrekening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 566