15 I 41 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Berekening van den kostprijs van het jjs per 1000 K.G. in 1914. VIII. Bedragen. Omschrijving. Totaal. Geproduceerd 3.918.600 K.G. Fabricatiekosten 12.142,00s f f 3,0985 Onderhoudskosten 734,82 0,1875 Algemeene onkosten 2.632,11 0,6717 55 55 Afschrijving 5.507,26 1,4054 Interest 2.464,54s 0,6289 55 ├╝itkeering aan de Gemeente 125 0,0319 55 55 f 23.605,74 f 6,0239 By: Smeltverlies 41.150 K.G. a f 6.0239 f 247,88 0,0632 Kostprys per 1000 K.G. 6,0871 1 Per 1000 K.G. i 55 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 568