15 INHOUD. I. II. 28—29 30—31 32—35 1 1—4 4 4—13 14—15 16 17—19 20—21 22 22— 23 23 23— 24 24— 26 26 36—37 36—37 38—39 38—39 40 41 42—43 44—45 IV. V. VI. Vil. VIII. IX. X. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XL XII. XIII. XIV. Beheer Personeel Toestand van gebouwen en inrichtingen Keuringsdienst Slachtingen Vleeschverbruik Stalling en voeding Ingevoerd vleesch, vet en afval Wegingen Koelhuis Diverse verhuringen Ijsfabriek Verschillende inkomsten Overtredingen Opmerkingen van Burgemeester en Wethou ders naar aanleiding van de rekening van het Slachthuis Bedrijfsrekening Specificatie der bedrijfsrekening Verantwoording der buitengewone ontvang sten en uitgaven Verlies en Winst Exploitatierekening Slachthuis. Koelhuis Ijsfabriek Berekening van den kostprijs van het ijs Balans Beknopte inventaris III. Bladzijde. I. II. III. Verslag. Hoofdstuk. Administratief Overzicht. No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 570