16 4 werden in de haven voor de haringvisscherij uit- Totaal gerust 121 135 181 222 385 224 242 215 in 1913 binnenkwamen. 1912 1911 1910 Van die 372 vaartuigen, welke hier binnenkwamen, waren 310 loggers en 62 bommen, terwyl •n n Het eerste vaartuig vertrok 20 April ter haringvisscherij, terwyl het laatste 27 Juni de haven voor dat doel verliet; bovendien werd den 22en Augustus de logger SCH. 222 nieuw in de vaart gebracht en deed hij vanaf dien datum nog aan de visscherij mede. De haringvisscherij, welke door de laatste bom op 28 No vember werd beëindigd (het meerendeel der vloot had reeds 10 November „behouden teelt”), had dit jaar door den oorlogs toestand een zeer bijzonder verloop. Nadat een 62-tal haringvaarders, n.l. 61 loggers en 1 bom van de visscherij waren teruggekeerd, hun lading gelost en weer naar zee waren vertrokken, vluchtte de vloot begin Augustus op het vernemen van het uitbreken van den Euro- peeschen oorlog naar de havens en liepen hier oen 52-tal loggers en 31 bommen met meer of minder lading binnen. Durfde men in het begin het bedrijf niet verder uit te oefenen, waarom dan ook 5 loggers en 6 bommen naar de Maashavens vertrokken om opgelegd te worden, langzamer hand werd de angst overwonnen, deels door de geruststel lende berichten, deels door het vooruitzicht op de bittere ellende, welke het visschersvolk met den winter tegemoet ging door het ontydig beëindigen van de haringvisschery. Den 28sten Augustus vertrok dan ook weder de eerste logger naar zee, spoedig gevolgd door vele anderen. Voor twee loggers en 13 bommen, welke hier havenden bleef de haringteelt echter geëindigd en. werden die vaar tuigen opgelegd. Gedurende het overige gedeelte van de haringteelt kwamen 195 loggers en 27 bommen met haring in de haven. In het geheel maakten de loggers en bommen 372 reizen op de haven, terwijl 576 Scheveningsche haringvaarders in andere havens binnenliepen. 113 loggers en 39 bommen, tegen 91 „47 in 1913. 76 54 1912. 66 62 1911. 63 69 1910. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. T) n n n n r> v n w n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 574