16 6 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. maakten gezamenlijk 3545 reizen op de w n n n T) n n n n r> Urk. Texel. Vollendam. Zwartewaal. Wieringen. Den Helder. Enkhuizen. Maassluis. IJmuiden. Katwijk. Goeree. 99 1 2 2 1 15 13 2 1 8 en 9 bommen, welke in de haven lagen, werd gedurende het geheele jaar het bedrijf niet uitgeoefend, meerendeels omdat de kosten voor reparatie dier vaartuigen te hoog waren. 18 schokkers van Scheveningen. r> Deze vaartuigen haven, terwijl 34 vletten en garnalen booten gedurende het voorjaar en voor zoover het weer het toeliet, dagelijks ter verschvangst gingen. Het grootste aantal schokkers dat op een etmaal binnen kwam bedroeg 64 en wel op den 23sten September. Een logger vertrok reeds in het begin van Maart ter haring en zoutevischvaart en kwam den 25sten April met 16 kantjes kolharing en 13 ton zoutevisch in de haven terug. Door Scheveningsche reederijen in Engeland gekochte haring werd met twee loggers en een bom naar hier gebracht, waartoe deze vaartuigen in het voorjaar een zevental reizen naar Engeland deden. Een zestal kleine jachtjes maakten in den zomer van de haven gebruik. Met 7 loggers September zeer goed, doch daarna veel ruw weer, dikwijls overgaande in storm. De kustvisscherij werd uitgeoefend door de Scheveningsche kustvloot, vermeerderd met vele schokkers en botters van andere kustplaatsen, terwijl bovendien de SCH. 7, een klein vaartuigje met een logger model, het geheele jaar de vis- scherij op de kust uitoefende en 44 reizen op de haven deed. Het gedeelte der Hollandsche kustvloot hetwelk van hieruit aan de kustvisscherij deelnam, was als volgt samengesteld:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 576