16 8 Mistsignaal. Twintig maal werd het toestel in werking gesteld, terwyl het bovendien dagelijks een oogenblik ter beproeving blies. Het toestel werkt uitstekend. Seininriehting. De dienst werd onafgebroken dag en nacht waargenomen. Als grondslag van het getysein werd steeds aangenomen de minste diepte, welke in de vaargeul van de buitenhaven en tot 300 Meter buiten de havenhoofden gevonden wordt, volgens de laatste door den Rykswaterstaat verrichte peiling. Sleepdienst. Het in het contract, aangegaan bij Raadsbesluit d.d. 20 December 1909, vastgestelde aantal sleepbooten was aan wezig behalve gedurende het tijdvak 27 Juni 2 September toen slechts een boot in de haven was, daar de sleepbooten „Staalduin” en „Wesp” gerequireerd waren en in den Water weg dienst deden. De sleepdienst werd naar behooren waar genomen. In drukke tijden was extra materiaal aanwezig. gevaardigd, werden de pontons voor rekening van het Rijk met cement eu zand geballast, en werd het beheer der pontons door een daartoe aan de haven gedetacheerde sectie pontonniers overgenomen. De geladen pontons lagen met ruw weer en deiningjzwaar aan de meertrossen te trekken, zoodat zelfs een bolder, trekveeren en trossen braken, en moest voor rekening van de Gemeente zwaar en nieuw materiaal voor het vastmeeren van de pontons besteld worden. Niet alleen de pontons, doch ook andere vaartuigen hadden onder deze omstandig heden veel van de deining te lyden. Den 22sten Augustus kwam een vaartuig met de gele vlag in top binnen. De quaratainedokter constateerde, dat een lid der beman ning lijdende was aan Diphteritis. De patient werd door de zorg van den Geneeskundigedienst getransporteerd, ter wijl den 24 sten het vaartuig werd ontsmet. Den 25sten September werd een stoombarkas, welke toe behoorde aan de vergane Engelsche kruiser Cressy en welke op zee drijvende was gevonden, door een schokker in de haven aangebracht. De barkas werd aan den militairen commandant overgegeven en den 26sten door den Torpedo- dienst naar den Waterweg gesleept. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 578