16 Uitgevoerde werken. Aan de Seinstelling een inrichting gemaakt voor het seinen ten behoeve van den sleepdienst. Twee kastjes gemaakt voor het bergen van boeien. Drie loopbruggen onder den steiger gemaakt. Vier steenen trappen in de glooiingen aangebracht. Drie ijzeren ladders aan den steiger aangebracht. Stootklossen achter de gording in den doorgang van de binnenvoorhaven geplaatst. Vyfpontons op de helling gehaald, schoongemaakt en geteerd. Havenwerken en Materialen. De havenwerken en voor den havendienst bestemde mate rialen werden geregeld onderhouden en bevinden zich in goeden staat. Duinwater. 1562 aanvragen kwamen in voor de levering van duin water, aan welke aanvragen tot een totaal van 8.459.100 Liter kon worden voldaan en waarvoor het verschuldigde bedrag ad f 2082.60 werd geind. Achterstallige posten komen dan ook niet voor. De levering geschiedde, evenals de vorige jaren, met slangen op de duinwaterleiding. Kadegeld. 439 aanvragen om kaderuimte kwamen in, waarvoor in 184 gevallen kadegeld verschuldigd was. Het verschuldigde bedrag ad f 630.17 werd geind. Kraan. De kraan werd 16 keer gebruikt, het verschuldigde be drag ad f 161.50 werd geind. Reiniging. Door den dienst der Openbare Reiniging werd het haven terrein geregeld bezemschoon gehouden, de vuilnisbakken geledigd en het dryvend vuil gevischt. De kosten bedroegen voor 1914 f 308.875, welk bedrag aan de Gemeentereiniging werd vergoed. Schade door aanvaring of aandrijving. Een achttal keeren werd door verschillende vaartuigen schade aan de havenwerken gemaakt. Door de betrokken reederyen werden de kosten voor het repareeren dier schade vergoed. 10 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 580