r I I i i I Ik t w y I I! 1 I I 1 I 1 1 1 I 1 co ili till 16 1 f s f 1 I 1 f O Ff sfe e •H sl 1 j ié g s 1 si ■f f i 1 84 I I I S 1 a s 36 i-h - I 39 I Statistiek betreffende den Sleepdienst. Bijlage D. Van zee naar de ligplaats in de haven. Van de ligplaats in de haven naar zee. Verhalen van/naar slyk of helling. Zonder sleep. Zonder sleep. 1914. 1 44 65 38 3 41 62 Januari 17 26 1 2 I 11 3 2!» 10 5 3 107 42 111 41 2 1 104 97 Februari 39 51 s 31 33 12 1 76 131 69 12 47 26 Maart 119 7 72 102 74 8 1 41 11 8 April 93 61 8 70 8 9 10 75 78 113 58 11 10 6 65 34 57 39 11 5 7 14: 105 14 55 9 Mei 5 18 20 1 26 12 46 10 7 72 59 38 1 11 15 8. 59 64 4 14 11 2 7 55 4 Juni. 23 2 3 82 1 5 I 1 1 2 2 6 1 10 13 2 Juli 4 3 i 2 1 1 1 1 9 82 1 2 15 17 30 Augustus 1 1 27 53 1 16 1 10 September 11 1 8 26 2 18 2 17 3 1 2 - 2 31 37 8 'October 39 31 36 9 34 2 1 20 November 1 42 43 10 6 4 2 2 December 1 3 1 2 225|1331 5 76 27 18 146 20 24 469,379 81 289 2 172 8 387 211 1218 444 1403 1173 2 943 I 466 384 98 225 240 152! 27 25 li 58 56 3 54 15 Schrobnet- of versche visch- vaarders f 4.—. 32, - 11 Van het remming werk naar de ligplaats in de haven. Van de ligplaats in de haven naar het remmingwerk. Schrobnet- of versche visch- vaarders f 1.50. Schokkers of botters gez. sleepende 2 I 6 Schrobnet- of versche visch- vaarders f 4.—. 4- 14 1211 - 32! 91 24 Schokkers of botters gez. sleepende f 2.—. 66 15 2i - - SS 4 11 lö 2f 49 44 514 4471107 335 137 126 Schokkers of botters gez. sleepende f 2.-. S 3 o 415 294 48 |186 p ■2 6 - 4 Schokkers of botters gez. sleepende w p .S -o P M a s 2' p 2' p S’ .5 w CO ■o ïi GO i 3 p 2' GO 02 a CR a co fi CD CO £X OQ is co Schokkers of botters gez. sleepende f 1.—. M I 14 42 et 5 is ■=l tli! 4 - 106 26 28 51 23 Haring- of zoute visch- M AAN DEN vaarders f 10.-. 1 Haring- of zoutevisch- vaarders f5.—. Haring- of zoute visch- vaarders f 10.- Haring- of zoutevisch- vaarders f 5.—. •S -o 02 Haring- of zoutevisch- vaarders f 2.50. '3^ I 5 I i 59 ■O g g 5 '3? 8-S 3 1 al 7 63 27 ■3S a g I lit S .2 siS S® i <3 S| e ,s Schrobnet- of versche visch- vaarders f 2.—. Schrobnet- of versche visch- vaarders f2.—. ê- i is 1 22 11 ■o f 45 1 27! 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 585