16 Bijlage F. Statistiek van de scheepshelling. April K VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Aantal Aantal 1914. staan- staan- MAANDEN. dagen. dagen. Januari 14 41 1 6 Februari 3 38 5 17 Maart 6 99 7 25 13 13 33 14 Mei 25 13 44 20 Juni. 43 93 Juli 7 81 13 22 Augustus 15 3 4 4 September 6 6 19 October 9 21 29 6 November. 11 52 December. 8 71 Totaal 160 73 526 201 ;Gehellingde Loggers en Logger- i bommen. Gehellingde Bommen, Schokkers i en andere vaartuigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 587