16 Bijlage G. Havengeld 1914. I I VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Totaal der Totaal der f 15.581,10 I f 15.474,95 f 106,15 Voor havengeld bij abonnement 3.901,94» 3.901,94» per reis n 9,32 9,32 van jachten T) r 410,— opleggers 410,— n n 106,56 kust vloot 106,56 Tl 13.261,70 L. Smit Co. 13.261,70 T) f 33.270,62», f 33.164,47» f 106,15 251,65» 13.261,70 f 33.164,47» f 33.164,47» aanslagen. Gerestitueerd aanL.Smit Co’s sleepdienst Totaal der gedane betalingen. achterstallige posten. Totaal ontvangen haven geld f 33.164,47» Afgedragen aan den Ge- meente-ontvanger. f 19.651,12 Gerestitueerd aan Ree- j ders

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 588