16 4 Bijlage H. RECAPITULATIE van het verkochte duinwater over 1914. VERSLAG DER VISSCHERSHA VEN. Verkocht. MAANDEN. Ontvangen. Liters. Bedrag. Januari 57,32 5 420 400 f 105,10 f 76,75 f 136,67 sl Februari 147,27 5 546 700 i 144,60 107,37 5' Maart 429 500 106,45 91,65 169,27 5 April 160.975 840 000 208,65 247,625 Mei 990 500 288,50 385,05 424,27 5 Juni 1 697100 458,00 Juli 437 700 105,60 158,10 177 52 101,125 45,42 5 Augustus 404 500 43,78 219,37 5 September 877 500 227,15 219,70 296,07 s 313,77s October I 1 250 900 32,82 Si 78,32 s November 131 300 80,10 102,22 s; December 433 000 97,90 108,70 17,80 Aan Meterhuur Totaal 8 459 100 2100,40 Afgedragen aan den Gemeente ontvanger. f 2082,60 1 f 2100,40 f 331,67 s 210,67 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 589