16 ■I VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Bijlage J. f 240.00 210.70 V) 245.00 n 292.00 T> 238.00 Staat van verhuurde gronden en gebouwen aan de Visschershaven te Scheveningen. Staat der Nederlamden. Een wachthuis voor ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen nabij den Oostelijken hoek van de binnenhaven der Visschershaven voor een tijdvak van 25 jaar. Huurprijs per jaar 1 October 191430 September 1939. Raadsbesluit 29 Juni 1914. Jac. den Dülk Zonen. 301 c.A. grond voor het daarop hebben van een zoutloods. Huurprijs per jaar 1 Augustus 1914—31 Juli 1917. Raadsbesluit 20 Juli 1914. W. L. W. Stevens. 350 c.A. grond voor het daarop hebben van een smederij. Huurprijs per jaar 1 Juni 1911—31 Mei 1931. Raadsbesluit 8 Mei 1911. C. van der Toorn. 5 H.A. 96 c.A. duingrond voor het drogen van netten. Huurprys per jaar 1 November 1914—31 October 1919. Raadsbesluit 5 October 1914. L. Smit Co.’s Sleepdienst. Kosteloos, de grond voor het daarop hebben van een overdekte bergplaats voor circa 2000 H.L. steenkolen, alsmede een oppervlakte van 4 X 4 M. voor plaatsing van een telephoongebouwtje ge durende den duur der concessie. Raadsbesluit 20 December 1909. W. den Dülk Gzn. M. den Dulk Gzn. 340 M2. grond voor het daarop hebben van een houten loods tot opslagplaats van ruw zout en steenkolen. Huurprys per jaar 15 Februari 1913—15 Februari 1916. Raadsbesluit 20 Januari 1913.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 591