16 7 f 1905.50 1.— 479.00 140.00 98.00 137.20 150.00 L J. Hofland. 198 c.A. grond voor het daarop hebben van een loods, welke uitsluitend mag dienen voor het maken van scheepsmasten enz. Huurprijs per jaar 1 Januari 191431 December 1916. Raadsbesluit 3 November 1913. Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij. Een woning voor den motordryver van de in de Visschershaven gestationeerden motorredding- boot voor een tydvak van tien jaren. Huurprys per jaar Raadsbesluit 15 Januari 1912. Naaml. Ven. Sleephellingmaatschappij „Soheveningen”. 3850 c.A. grond met de daarop gelegen 4 over- langsche sleephellingen. Huurprys per jaar Bovendien vergunning verleend tot het hebben van een schutting langs den bovenkant van het aan de Westzyde der Scheepshellingen gelegen tallud en langs de Zuidoostzyde van den mond der buitenvoorhaven, tegen betaling van een recognitie per jaar van 1 Juli 191030 Juni 1915. Raadsbesluit 3 Juni 1910. 340 c.A. grond met de daarop gelegen over- langsche sleephelling. Huurprijs per jaar 15 Augustus 1911—30 Juni 1915. Raadsbesluit 14 Augustus 1911. C. Pronk Czn. 256 A. grond voor het drogen van netten en zeilen en bewéiding. Huurprys per jaar 1 November 191031 October 1915. Raadsbesluit 26 September 1910. C. Pronk. 140 c.A. grond voor het daarop hebben van een smederij. Huurprijs per jaar 1 April 1911— 31 Maart 1931. Raadsbesluit 20 Maart 1911. VERSLAG DER VISSCHERSH AVEN. n w n j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 592