fi 16 Ifi VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Bijlage K. W. DEN DüLK JAC.ZN. f 1308.00 W. Zuurmond. 747.00 Jac. den Dulk Jr. 1119.00 G. den Dulk Gzn. 336.70 18 A. 65 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.60 per c.A Datum van ingang erfpacht. 25 Juni 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 29 December 1913, goedgekeurd 12 Januari 1914. Akte 25 Juni 1914. 4 A. 81 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.70 per c. A Datum van ingang erfpacht. 17 Juli 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 30 Maart 1914, goedgekeurd 6 April 1914. Akte 17 Juli 1914. 12 A. 45 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.60 per c.A Datum van ingang erfpacht. 14 Mei 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 29 December 1913, goedgekeurd 12 Januari 1914. Akte 14 Mei 1914. 21 A. 80 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.60 per c.A Datum van ingang erfpacht. 12 Maart 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 29 December 1913, goedgekeurd 12 Januari 1914. Akte 12 Maart 1914. Staat van in erfpacht uitgegeven grond aan de Visschershaven te Scheveningen. f-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 594