I 16 J f 210.00 1119.00 291.20 2 A. en 1 A. te zamen groot 3 A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.70 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 29 October 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 29 Juni 1914, goedgekeurd 6 Juli 1914. Akte 29 October 1914. i Joh. den Dulk Jac.zn. 18 A. 65 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.60 per c.A Datum van ingang erfpacht. 29 October 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 29 December 1913, goedgekeurd 12 Januari 1914. Akte 29 October 1914. N. de Jong. 4 A. 16 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.70 per c.A Datum van ingang erfpacht. 19 December 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 30 Maart 1914, goedgekeurd 6 April 1914. Akte 19 December 1914. Naaml. Ven. Scheveningsche Scheepsbouwmaatschappij. 2040 M2. grond en de daarvoor gelegen 60 Meter dwarshelling tegen jaarlyksche canons bedragende: a. gedurende de eerste 10 jaren voor den grond f 0.175 per M2., en voor de hellingen f 18. per M., en b. gedurende de volgende 15 jaren voor den grond f 0.35 per M2., en voor de hellingen f 36.00 per M. Duur 25 jaar. Raadsbesluit 16 Februari 1914. Bijlage N°. 139. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. n J. J. VAN DEN ENDE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 595