i 16 16 B Uitgaven van de Vissehershaven over 1914. RECAPITULATIE van de Ontvangsten en f- I h. I ff' VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Bijlage L. UITGAVEN. f f f 68,00 k. f 861,08s n. 3.768,71 42,00 een vaste kast op den zolder van het I s. t. 35,00 u. s Havengelden Kraangelden Voor duinwater Kadegelden Vervolgingskosten g- 40.046,96 559,75s 547.24s 568,68 2.300,59 405,07 42,00 139,25 88,00 5^00 1.000,00 1.495,73 400,00 22.525,74 2.385,50 14.338,25 507,95 1 1.111,06 971,82 j 1.111,57® 300,00 7,50 2.500,00 500,00 j o. p- f 19.651.12 161,50 i 2.082,60 I 630,17 5 0,35 v. 11'. X. a. b. c. d. 9.30 I 12,00 6,00 a. b. c. d. e. f- 3- h. i. 48.312,66 5 f 69.660,82 f m. Jaarl. schoonmaak dienstgebouw Gem. werken Onderhoud haarden en kachels in het dienstgebouw Gemeentewerken Oliën van de buitenmuren van het seinwachthuis. Idem peilhuls Huur der scheepshellingen Grondverhuur In- en uitvoerrechten Jac. den Duik Zonen G. den Duik Gzn C. van der Toorn W. den Duik Gez. M. den Duik Gzn C. Pronk Czn C. Pronk (smid) J. Hofland J. J. van den Ende Noord- en Zuid-Holl. Bedding Maatschappij. Th. C. F. Kuikhoven 1.057,15 474,80 I 582,49 154,98 36,82 196,21 I 10,37 1.255,89 20,00 Jaarwedden Dienstkleeding Bureau-onkosten Afrekening duinwater Onderhoud materiaal Toelage van desleepbooten van de brandbluschinrichting Onvoorziene uitgaven Subsidie L. Smit Co’s Sleepdienst Idem Noord- en Zuid-Holl. Redding-Maatschappij I'olgnommer 153 B der Gemeentebegrooting 1914. Baggerwerk Onderhoud muren en steenglooiingen Onderhoud van scheepshellingen Onderhoud der bestratingen Verf- en teerwerk aan steigers, remmingwerken duc- dalven enz Onderhoud gebouwen en rasterwerken Helmbeplanting, koolasch voor paden en ruimen van zand Onderhoud van 6 pontons Onderhoud van remmingwerken on ducdalven Aanbrengen van 3 ijzeren ladders aan het steigerwerk van den N.-VV. loswal binnenhavenI Aanbrengen 3 loopbruggen onder den steiger aan den loswal aan de N.-VV. zjjde Binnenhaven Vuur, licht en duinwater in het dienstgebouw Gemeente werkenI 1.257,47 197,60 67,50 210,70 84,00 220.66 238,00 i 140,00 98,00 137,20 j 46,67 151,00 102,00 60,00 10,66 Verhuurloods voor den vischafslag Canon erfpacht: W. den Duik Jac.zn W. Zuurmond Jac. den Duik Junior G. den Duik Gzn J. J. v. den Ende Joh. den Duik Jac.zn N. de Jong N. Vennootschap Scheepsbouw Maatschappij Scheveningen f 30.575,68 31,00 I q. Verven van het ijzerwerk en teren van het houtwerk van de seinstellingI Afscheiden van een gedeelte van de keet van de i havenknechts door het aanbrengen van een schot en een plafond Maken van havenkantoorI Maken van een verbinding tusschen voorkamer en keuken in het havenkantoor Aanbrengen van een fonteinbak met aan en afvoer in*het dienstgebouw der Gemeentewerken. Aanbrengen van gasverlichting in het havenkantoor Aanbrengen van 7 tochtramen aan het havenkantoor Beveiligen watermeters tegen vorst ij. Herstellen stormschade z. Diverse overgebrachte posten van 1913 f 21.348,155 ONTVANGSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 596