59 aan H. G. W. Koolhaas, in hoedanigheid als gemach tigde van zijne echtgenoote Mevrouw II. G. W. Koolhaas, g e b. H. J. M. J urgens, een perceel grond, gelegen aan den Duinroos- en den Violenweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie V., aan den Klatteweg, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 3500, groot 4 A. 3 c.A., tot en met 31 October 1988, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 362.70. aan J. A. D. de F r e m er y, een perceel grond ge legen op den hoek van den Van Lennepweg en den Wagenaarweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, sectie V, No. 3398, groot 8 A. 10 c.A., tot en met 14 Januari 1989, tegen betaling van een jaarlijk schen canon van f 931.50. aan B. H u s, een perceel grond aan de Laakhaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie AC, No. 286, groot 9 A. 85 c.A., tot en met 23 Januari 1989 tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 640.25. aan de Handelsvennootschap onder de firma Fr ij link en van Putten, een perceel grond, zich in de diepte uitstrekkende van de Leegh- waterkade tot de Leegwaterstraat, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A D, No. 2817, groot 72 c.A., tot en met 31 December 1987, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 90. aan Mr. D. A. K1 e y, een perceel grond aan den Klatteweg en aan den Viólenweg, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 3501, groot 5 A. 62 c.A., tot en met 31 October 1988, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 505.80. aan Th. Stokvis, een perceel grond, gelegen aan den Pompstationsweg, den Duinroosweg en den Tapijt- weg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie V, No. 3494, groot 39 A., tot en met 6 Januari 1989, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 2964.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 59