16A 1 97 611,87 59 121,— 7,80 409,23 352,09 345,27 1,— 3 168,79 1 550,37 392,87 661,86’ 8 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Gewone dienst. •n n 2 570,14 n 2 656,— Saldo 426,77 f Buitengewone dienst. f 11 574,— f 13 829,48’ Rekening. District I. f Y) Saldo der exploitatie Aflossing, welke niet mag worden bygeschreven 15,27 567,14 185,01 21,35 6 872,04’ 3 082,77 f f 170 562,35’ f 11 574,— f 9 954,81 Inkomsten. Huren Recognities Erfpachten Door huurders en erfpachters terug betaalde grondbelasting, enz. Door erfpachters betaalde boeten f 6 578,66’ Aflossing Over te brengen Inkomsten. Opbrengst verkochte gronden. Uitgaven. Kosten van aanleg Leeningsrente f 98 038,64 af: Saldo „Gewoon” 426,77 Uitgaven. Grond-, waterschaps- en polder- lasten Taxatiekosten Kosten van onderhoud Kosten van brandverzekering Bureau- en administratiekosten. Provisie van de opbrengst der by de week verhuurde woningen Rente van waarborgsommen. Uitkeering aan het Erfpachtsfonds Terugbetaalde huursommen enz. Rente voor bij den Gemeenteont vanger opgenomen gelden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 603