16A f 6 298,81 f 330,— Nihil. 6 628,81 f 8 380,88 3 844,— 975,98s 242,86 571,60 5,03 f 55 386,16 J 10 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Nadeelig saldo f 6 298,81 District III. Gewone dienst. f f n 2 810,535 f 3 633,98 buitengewone dienst. Nihil. Aflossing Y) Overgebracht Aflossing 66,— 264,— Inkomsten. Huren Uitgaven. Grond-, waterschaps- en polder- lasten Taxatiekosten Bureau- en administratiekosten Rente van waarborgsommen Rente voor bij den Gemeenteont vanger opgenomen gelden Nadeelig Saldo f 55 386,16 7 379,51s af: Saldo Gewoon”. (gedeeltelijk) Buitengewone aflossing (wegens verkoop) van kapitaalschuld Uitkeering aan de Reserve. f 12 224,88 12 224,88 1 015,06 Saldo der exploitatie f 4 568,98 Aflossing welke niet mag worden bygesehreven 935,— Saldo Inkomsten Uitgaven. Kosten van aanlegf 3 924,90 Leeningsrentef 34 291,24 afSaldo „Gewoon” 3 633,98 30 657,26 20 804,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 605