16A 15 Administratie Grondrenten. Gewone dienst. f 520 526,83 Buitengewone dienst. Nihil. Nadeelig Saldo Inkomsten Uitgaven. Aflossing 189,43 331,40 f 129,— 129,— Buitengewone dienst, f 43 417,— 588 848,53 Nadeelig Saldo f 545 431,53 520,83 6>— 6,- Nihil. .J f Inkomsten. Grondrenten Rente van bij den Gemeenteont vanger aanwezige gelden Uitgaven. Uitkeering aan de Reserve. Uitkeering aan de Gemeente 6,83 - f Saldo der exploitatief Aflossing, welke niet mag worden bjjgeschreven Saldo Gewone dienst. Inkomsten f 98 581,11 Uitgaven 96 671,78s Batig Saldo f 1909,32s VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 610