16A 16‘ 16 17 6 8 3 426,— 3 082,77 2 656 846 340,— 74 792,— 7 897,— 876 909,— 90 722,— 10 523,— 19 450,— 681 703,— 409 993,— 2 531,— 966,575 10 400,— 16 779 564 970,— 90 443,— 305,— 518 760,50 15 504,50 4 416,74 10 400,— 188 665,17 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Balans van District 1 p 31 December 1914. ACTIVA. PASSIVA. 1 f f v 1 172 096,50 r 1 080 641,— 5 5 n n r> n n n 207 619,835 n f 3 419 913,91 f 3 419,913,91 1914 District I. f f r> i 9 164,77 f f 9 164,77 2 i I 159 22 44 Voor winst bij verkoop grond aan de Doornstraat. Per Exploitatierekening Kapitaalrekening 2 3 4 2 3 4 Schuld op gronden in den Segbroekpolder, ten j Noorden van de Beek en ten Westen van het I Afvoerkanaal Schuld op gronden langs den Westduinweg. Schuld op gronden aan de Doornstraat Schuld op gronden aan het verlengde van de Laan van Meerdervoort Schuld op gronden aan Duinstraat, Breelstraat en Roerstraat Schuld op grond in de Westduinen Schuld op terreinen bij de Visschershaven Schuld op terrein aan de Prins-Mauritslaan Gemeente ’s-Gravenhage (Kapitaalrekening) Waarborgsommen Reserve Grondrenten-administratie Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) 6 7 8 1 Aan Disagio Kapitaalrekening Reserve Batig saldo Gronden in den Segbroekpolder, ten j| Noorden van de Beek en ten Westen van het Afvoerkanaal Gronden langs den Westduinweg Gronden aan de Doornstraat. Gronden aan het verlengde van de Laan van Meerdervoort Gronden aan Duinstraat, Breelstraat en Roerstraat Grond in de Westduinen. Terreinen bij de Visschershaven Terrein aan de Prins-Mauritslaan Reservefonds Grondrentenkapitaal II Gemeente ’s-Gravenhage (loopende re- |i kening) Winst- en Verliesrekening ■i— 2 656,— 2 656,- I 3 426,- 426,77 16|86 II 59 63 69 4 90 05 01 26 52 36 96 I 100 22 II 0807 Oppervlakte i der eigen- I li dom men. H.A. A. C.A. 4105 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 611