16A 16A 19 18 PASSIVA. ACTIVA. 1 282.251,— 4 72 50 62.330,— 2 2 5 77 27 173.181,— Nihil. 3 253.264,50 5 62 81 Nihil. 4 1 38 45 197.528,50 56.666,— 5 5 82.955,— 41 36 7.256,— 61.670,— 58.884,— 32 35 9 1 39 14 39.239,66 f 1.328.572,90 f 1.328.572,90 20 59 00 Winst en Verliesrekening *4 District II. f f f 13.720,01 13.720,01 f 8 Aan Reserve Batig saldo 94.513,— 86.138,— 7 8 Voor winst by verkoop grond nabij deLeuven- sche straat Per Exploitatierekening Waarborgsommen Reserve Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) 52 22 42 90 264,— 13.456,01 264,— 13.456,01 II f 28.857,— 28.975,24 5.916,— 10.134,— 26.968,— 1.032.204,— 11.736,30 29.967,76 26.510,84 Terreinen tusschen Pomstationsweg en li van de Klatteweg Terreinen ten Noordwesten Wielerbaan in het Belgisch Park Terreinen ten Noordwesten van den Waalsdorper Weg Gronden rondom het circus te Sche- veningen Gronden aan den Z.O.-hoek en N.O.- hoek van de Nieuwe Parklaan en den Nieuwen Duinweg Gronden aan Van Lennepweg, Borrweg en Wagenaarweg Grond aan den Belvedereweg I Gronden aan en by de Wassenaarsche- straat Grond aan den Harstenhoekweg bij den Z.H.E. Spoorweg Reservefonds Gemeente ’s-Gravenhage (loopende re kening) 9i Balans van District IIpp 31 December 1914. 1 I Schuld op terreinen tusschen Pompstationsweg en Klatteweg Schuld op terreinen ten Noordwesten van de Wielerbaan in het Belgische Park Schuld op terreinen ten Noordwesten van den Waalsdorperweg Schuld op gronden rondom het circus te Sche- veningen Schuld op gronden aan den Z.O.-hoek en N.O.- hoek van de Nieuwe Parklaan en den Nieuwen Duinweg Schuld op gronden aan Van Lennepweg, Borr weg en Wagenaarweg Schuld op gronden aan den Belvedereweg Schuld op gronden aan en by de Wassenaar- sche straat Schuld op grond aan den Harstenhoekweg bij den Z.H.E. Spoorweg Gemeente ’s-Gravenhage (Kapitaalrekening) I 3 4 i rt 6 6 r> V n n n f I Oppervlakte der eigen- l| domuien. H.A. A.| C.A. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 612