16A 16A I il 21 2(» VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Balans van District II] >P 31 December 1914. ACTIVA. PASSIVA. Schuld op gronden in den Eskamppolder. 1 f 184.476,— Gronden in den Eskamppolder f 180.144 1 Schuld op gronden 2 i 103.236,— Gronden aan den Moerweg 84.437,— 2 Schuld op gronden aan het verlengde van de 3 Gronden 3 aan Laan van Meerdervoort 697.680,— 663.370,— Gemeente ’sGravenhage (loopende re- ij 57.441 y> 63.065,67= kening) 300,— Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening. 62,765,675 n 62 08 25 jlf 1.048,457,67! f 1.048.457,675 Winst- en Verliesrekenini 914 District III. 935,— Aan Disagio f 4.568,98 935,— Aan Kapitaalrekening 935,— 3.633,98 Batig saldo. 5.503,98 5.503,98 het verlengde van de II Laan van Meerdervoort f f aan den Moerweg Per Exploitatierekening Per Kapitaalrekening Oppervlakte der eigen dommen. i H.A. A.c.A. j 33 67 86 3 19 29 i Gemeente ’s-Gravenhage (Kapitaalrekening) i Waarborgsommen 25 21 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 613