16A 16 A jf 22 ij„ 23 22 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Balans van District IV PASSIVA ACTIVA. 1 I Schuld op gronden bij de Gasfabriek en de 1 162 956,— 174 106,— 2 2 51 912,— 100 87 103 594,— J5 3 i 3 87 963,— 199 017,— n 4 4 30 900,— 145 497,— n 5 5 926 810,— 6 II 9 10 65 123 263,42 •n f 2 873 195 095 f 2 873 195,09 1914 District IV. Winst- en Verliesrekening 16 494,82 16 494,825 f r VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. op 31 December 1914. r> 1 91 40 2 24 95 1' 197 039,— 16 370,— 25 511,17 8 9 289 109,— 25 347,— 2 786,— 64 91 57 156 062,— 16 370,— 974 205,50 12 690,25 28 215,815 107 868,53 Kosten van aanleg van speelterreinen, I I ReservefondsIj Gemeente ’s-Gravenhage (loopende re- I kening) D r T) 2 061,— 11 952,82» 2 481,— 706 046,50 28 925,— 4 645,— 2 481,— 2 481,— 2 061,— 589,94 343,- 8 538,88 f Aan Disagio Kapitaalrekening Reserve Leeningsrente Kosten van aaleg van speelterreinen Batig saldo 8 Terreinen aan den Hofweg, ter weers- zijden van het Lang Achterom 29 97 18 68 3 81 f Waldeck-Pyrmontkade Schuld op gronden gelegen tusschen Westeinde, Loosduinschen weg en Hobbemastraat Schuld op gronden tusschen de Vaillantlaan, de Wouwermanstraat en de stoomtrambaan der H. IJ. S. M. Schuld op gronden tusschen de Hoefkade en de stoomtrambaan der H. IJ. S. M Schuld op gronden ten N. O. van het verlengde van de De-la-Reykade en ten N. van de Hoefkade Schuld op gronden ten Z. van de Hoefkade, rondom het door te trekken Laakkanaal Schuld op terreinen aan het Hofwyckplein Schuld op terrein aan de Delftschelaan Schuld op Terreinen aan den Hofweg, ter weers zoden van het Lang Achterom Schuld wegens aanleg van speelterreinen. Gemeente ’sGravenhage (Kapitaalrekening) Waarborgsommen Reserve Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) 6 Gronden ten Z. van de Hoefkade rondom het door te trekken Laakkanaal Terreinen aan het Hofwyckplein Terrein aan de Delftschelaan I Oppervlakte ij oer eigen- dommen. h ii.A. A. c.A. Gronden bij de Gasfabriek en de Wal- deck-Pyrmontkade1 29 43 jjf Gronden gelegen tusschen Westeinde, Loosduinschen weg en Hobbemastraat ij Gronden tusschen de Vaillantlaan, de i Wouwermanstraat en de stoomtram- baan der H. IJ. S. MI Gronden tusschen de Hoefkade en de stoomtrambaan der H IJ. S. M. Gronden ten N.O. van het'verlengde van de De-la-Reijkade en ten N. van Ij de HoefkadeII 28 1456 II, 1149 181,— Voor winst by verkoop grond aan de Wessels- straat Per Exploitatierekening Kapitaalrekening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 614