16 A 16A 11 I 24 25 Balans van District V >p 31 December 1914. ACTIVA. PASSIVA. Gronden rondom de Laakhaven tusschen 1 1 30 62 39 f 2.372.995,— 2 2 332.625,— 3 3 203.304,55 f 3.306.197,55 Winst- en Verliesrekening 914 District V. f 20.129,275 20.129,275 Aan Disagio Aan Kapitaalrekening. Batig saldo f I Per Exploitatierekening Per Kapitaalrekening f tt 417.802,— 312.096,— 2.569,— 2.569,— 14.991,275 296.801,— 258.397,— 10.086,10 193.218,45 17.560,27» 2.569,— - en den Trekvliet Schuld op gronden tusschen Ryswijkschen en Trekweg Schuld op gronden tusschen de Laak en de Broeksloot Gemeente 's-Gravenhage (Kapitaalrekening) Waarborgsommen j Gemeente 's-Gravenhage (loopende rekening) de spoorbaan der H. IJ. S. M., de Laak II en den Trekvliet Gronden tusschen Rijswykschen weg en Trekweg Schuld op gronden rondom de Laakhaven, tus schen de spoorbaan der H. IJ. S. M., de Laak |f 2.215.070,— weg n 12 85 45 Gronden tusschen Laak en de Broeksloot 30:32 56 Gemeente 's-Gravenhage (loopende re kening) 73 80 40 f 3.306,197,55 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. r> f D Oppervlakte i der eigen dommen. H A.’ A.[c.A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 615