16A 16A 26 27 ACTIVA. PASSIVA. de 1 1 400.418,— 339.710,— 2 2 70.230,— 41 69 27.024,— 3 3 2 06 27 355.291,— 77.595,— 4 124.295 613 56 63.732,— 5 5 42.099,— 5 47 24 78.037,39 kening 20 09 02 f 1.070.370,39 f 1.070.370,39 s Winst- en Verliesrekening 1914 District VI. 1.477,29 f r Per Exploitatierekening Per Kapitaalrekening i Aan Disagio Aan Kapitaalrekening Batig saldo op 31 December 1914. 1.027,295 450,— 28 129,— 456.143,— 481,32 77.556,07 s 450,- 450,— 577,29 1.477,29 5 6 00 26 if Schuld op gronden tusschen de Schenk en de spoorbaan der H. IJ. S. M Schuld op gronden aan weerszijden van de Louise-Henriëttestraat Schuld op gronden tusschen de Juliana van Stol- berglaan en de Schenk Schuld op gronden tusschen den Bezuidenhout- schen weg en de Schenk, ten W. van de Molensloot Schuld op gronden onder de Gemeente Voorburg ten N.Ó. van de Laan van Nieuw Oosteinde en ten Z.W. van de spoorbaan der Z. H. E. S. M. Gemeente ’s-Gravenhage (Kapitaalrekening) Waarborgsommen Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) Balans van District VI Gronden tusschen de Schenk en spoorbaan der H. IJ. S. M. Gronden aan weerszijden van de Louise- Henriëttestraat Gronden tusschen de Juliana van Stol- berglaan en de Schenkj Gronden tusschen den Bezuidenhout- schen weg en de Schenk, ten W. van I de Molenslootj| Gronden onder de Gemeente Voorburg ten N.O. van de Laan van Nieuw Oost- einde en ten Z.W. van de spoorbaan der Z. H. E. S. M Gemeente ’s-Gravenhage (loopende re- f 4 •n f f f VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. '5 W Oppervlakte 1 der eigen- 1 dommen. H.A.I A.jc-A.' VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Vortir, fr

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 616