16A 16A op 31 December 1914. PASSIVA. 1 1 26 454,— 44 09 f f 41 267,— 2 2 197 953,20 250 929,— 61 369,— 64 041,— 65 684,40 83 263,— 5 5 60 531,— 56 500,— 16 55 14 333,— 11 616,— '1 172 771,— 8 103 248,70 8 34 25 97 102 779,10 167 833,60 64 287,18 118 44 30 f 857 725,18 f 857 725,18 53 863,095 f f 53 863,095 6 7 i ir~ I" 28 29 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Balans der Overbelaste Terreinen ACTIVA. r> n n n n n n T» n n Voor winst bij verkoop grond aan den Hofweg Per Exploitatierekening Nadeelig saldo Schuld op gronden tusschen de stoomtrambaan der H. IJ. S. M. en de Weststraat Schuld op grond in de Westduinen (de Wilde- hoef c. a.) 106 303,— 7 240,22 57 046,96 16 587.— 7 106,— 30 17O,O95 7 106,— 7 042,205 39 714,89 H 3 4 Aan Kapitaalrekening Reserve Leeningsrente hoef c. a.) Uit Distririct III. Gronden by Rusthoek onder Loosduinen Grond in de Westduinen (de Wilde- hoef c. a.) Uit District IV. Terreinen aan het Z.-O. Buitensingel Uit District VI. Gronden aan het Spaarwaterlaantje. Gronden tusschen den Bezuidenhout- schen weg en den spoorweg naar Leiden naar Leiden i Reserve Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) Schuld op terreinen aan het Spui en aan den Z.-O. BuitensingelI Schuld op gronden aan het Spaarwaterlaantje Schuld op gronden tusschen den Bezuidenhout- schen weg en den spoorweg naar Leiden. Schuld op gronden ten Z. van den spoorweg Schuld op gronden by Rusthoek onder Loosduinen Schuld op grond in de Westduinen (de Wilde- hoef c. a.) 3 4 f Oppervlakte h der eigen- P I; dommen. Uit District I. lp.A.1 a. ê.A. Gronden tusschen de stoomtrambaan ij der H. IJ. S. M. en de Weststraat j Grond in de Westduinen (de Wilde- Gemeente ’s-Gravenhage (loopende re- kening) 6 7 32 99 22 8 76 70 i| 10 94 74 Spui en aan den f Winst- en Verliesrekening 1914 Overbelaste Terreinen. f I n 14 52 30 72 51 Gronden ten Z. van den spoorweg naar Leiden34 1 Gemeente ’s-Gravenhage (Kapitaalreke- j: ning)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 617