16A 16A r het Gemeentelük|GrondbedrÜf °P 31 December 1914. Balans van I» Winst- en Verliesrekening 191- I 9 33 32 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. PASSIVA. ACTIVA. TT Leeningsschuld. 779 481,42 op grondrente van f f13 737 577,52 f t f 81 171,19 3 519 14|98 5 358,— 1 270,- I II III IV V VI 9 097,— 25 684,- 13 046,43 30 760,03 343,— 331,40 1 909,32 81171,19 District District f District District f d f Oppervlakte ;i aer eigen- j dom men. j|fl.A.j A.( c.A.j 159 22 44 20.59 00 62|08l25 I 64 91 57 73 80 40 20 09 02 118 44 30 74 124,55 5 4 416,74 29 967,76 28 215,815 7 240,22 4284,02 f 9 746 241,— 12 857,— 58 690.36 9 097,— 520,— 6,83 >3 129 317,40 |f 12 875 558,40 10 400,— 55 767,70 16 370,- f 2 682 167,— 228154,— 927 951,— 1 733 845,— 2 844 496,— 536190,— 793 438.— Gronden. I II III IV V VI f 518 760,50 1 032 204,— 57 441,— 974 205,50 258 397,— 456 143,— f 3 297151,— i 167 833,60 6 628,— 50 798,47 16 370,- 714 098,10 f13 737 577,52» an het Gemeentelijk Grondbedrijf. f 3 200 927,50 1 260 358,— i 985 392,— 2 708 050,50 I 3102 893,— I 992 333,— 625 604,40 Gemeente ’s-Gravenhage. Leeningsschuld ter zake verkochte terreinen Kapitaalschuld Aan Disagio Kapitaalrekening Reserve Leeningsrente Kosten van aanleg van Speelterreinen Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening). Batig saldo Voor winst bij verkoop van gronden Saldo Exploitatierekening Per Kapitaalrekening Grondrenten Interest Overbelaste terreinen Reserve. Gemeente ’s-Gravenhage. Kapitaalreken mg.) I II- IV Overbelaste terreinen Grondrenten-administratie Overbelaste terreinen Waarborgsommen Schuld ter zake van den aanleg van Speelterreinen. Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) Grondrentenkapitaal Reservefonds Kosten van aanleg van Speelterreinen. Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) 1 II 111 IV V VI Overbelaste terreinen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 619