16A Kapitaalrekening f 9 097,--. Overboeking van de in het debet der Winst- en Verlies rekening geboekte disagio. Grondrente f 520, Over 1914 ontvangen grondrente, ter zake van het op grondrente verkochte terrein by den Westduinweg. Interest f 6,83. Rente in rekening-courant, ten bate van de Grondrenten administratie. Creditzijde. Winst op de in 1914 verkochte terreinen aan de Doornstraat, aan de Wessels straat, nabij de Leuvensche straat en aan den Hofweg. Krachtens het bepaalde by art. 12 der Ver ordening op het beheer van het Grondbedrijf (ver. 1909, no. 5) is deze winst bestemd tot reserve. Totaal der batige saldi van de exploitatierekeningen der Districten I t/m VI en van het complex Overbelaste Terreinen. 37 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Winst bij verkoop van gronden 12 857,—. Saldo Exploitatierekening f 58 690,36.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 623