J I 16A if I r 28,56 3 17 641,92 I 163,94 T 14 286,07 450,- L Verzameling der inkomsten en uitgaven van den gewonen dienst. UITGAVEN. INKOMSTEN. SALDO. Kosten Rente Rente Totaal Taxatie- Totaal. advertentie- administratie- brandverze- waarborg- Provisie. Erfpachten. Diversen. Onkosten. Rente. Diversen. Nadeel ig. Batig. en kosten. (kol. 1—3). kering. kosten. kosten. Erfpaclitsfonds. enz. sommen. aflossing. II 8 9 10 7 11 12 6 13 5 14 15 2 3 4 16 17 1 18 19 20 21 22 15,27 9 528,045 f f 567,14 f 409,23 f f f 392,87 7,80 f 1 550,37 2 570,14 f f f 206,36 f 6 579,665 f 3 168,79 I 6 872,045 f 2 656,— 426,77 1 960,215 307.14 567,15 242,86 439,16 106,14 f 20 146,03 67,35 5 f 3 000,— II 2 247,86 6 690,02 6 690,02 13 456,01 7? 7? 77 n n 571,60 5,03 242,86 975,98 5 7 379,51 3 935,— III 3 745,53 3 3 633,98 1f n I n T) r> r> 51 835,20 3 567,15 371,64 317,86 1 378,23 3,52 3 17120,24 2,12 9 601,28 IV 5? 77 77 r r> 77 77 77 i? 77 509,483 567,15 332,25 1412,61 242,85 1 888,513 3 369,62 4,65 13 009,98 3 12 713,48 8 327,13 V 10 896,13 14 991,27 3 77 77 77 *7 77 r> 75 77 317,85 282,95 3 567,15 14,43 88,76 15,— 0,38 i 2 480,98 3 VI 798,84 2 252,91 2 702,91 577,293 77 77 7? 77 n 77 77 77 57 n 77 1 635,30 3 242,85 46 757,09 s 567,15 132,76 7 243,86 s 4,14 14 281,93 54 000,96 f 39 714,89 77 77 77 5? 77 77 77 n 77 f 2 000,— f f 7 817,50 f 1571,74 f 140,56 32,33 816,62 s f 4 648,88 f 3 974,49 f 360,27 f 10 647,07 f 3 000,— f 98 054,28 f 79,05 3 f 39 363,92 f 41 839,87 f 633,19 f 55 581,22 f 96 144,95 s f 39 714,89 520,83 2) 526,83 520,83 6,83 6,- 520,— 526,83 Nihil. Nihil. 77 n 7? f 2 000,— f 4 275,40 7 817,50 f f f 1571,74 f 140,56 f 4 648,88 f 3 520,83 32,33 816,62 s f 3 974,49 f 360,27 f 10 647,07 f 79,05 3 f 39 884.75 f 640,02 f 98 581,11 f f 56 787,03 s f 56101,22 f 41 839,87 f 39 714,89 f 39 714,89. i f f 96 671,78s i 7? 1 063,77 Administratie Grondrenten. DISTRICTEN, ENZ. 25 887,40 s 3 280,20 s Kosten van onderhoud, Uitkeering aan het Terug betaalde huursommen, enz. f 4 275,40 f (kolommen 18—19). Totaal bedrag der Exploitatie- uitgaven (kol. 5—17). Blijft batig saldo: f 1 909,32 s 17,06 f 2 810,53 s f 41 624,21s 3,52 s 8 538,88 s f 41 624,21s 7 379,513 9 954,813 Overbelaste terrei nen 1 015,06 1 665,24 I 77 j 77 963,24 3 413,94 2 569,— 8 581,335 1 en aflossing ad f 46 767,09s van de ter zake dier gronden op de Gemeente rustende schuld, ontstaat op dien dienst een nadeelig saldo van 5167,41s Huren, enz. Reclame- en van den gewonen dienst komt het totaal bedrag der leeningsrente Bureau- en f 56 781,03 s f 661,865 352,09 f 345,27 Het batig saldo der exploitatie bedraagt f 7 042,20s, doordat echter ten laste 2) Uitkeering aan de Gemeentef 331,40 Reserve189,43 f 520,83 7 516,84 I 3 584,97 256,25 Grond-, waterschaps- en i polderlasteu.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 624