16A 39 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. I N H 0 U I). Algemeen-overzicht 34 Exploitatie-overzicht. Werken Erfpachten Verhuringen Verkoopen Reclame 6 8 16 Bladz. 1 3 3 5 5 6 Financieel-overzicht. Opmerkingen naar aanleiding van de rekening van het Grondbedrjjf Rekening. Balans en Winst- en Verliesrekening Toelichting op de Balans en op de Winst- en Verliesrekening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 625