J Bijlage 17 Plaatsingen. Totaal 7091 7237 9299 15881 3960 4712 VERSLAG van den toestand van. de Gemeentelijke Arbeidsbeurs over het jaar 1914. 1914 1295 1648 1448 1487 1359 Augustus September October November December 1913 1744 1932 1979 1930 1714 1913 853 868 877 757 605 1914 893 939 1079 975 826 1914 4563 3527 2754 2865 2172 1913 1555 1582 1565 1266 1123 De buitengewone omstandigheden gedurende de laatste vyf maanden van het jaar 1914 hebben zich, zooals wel vanzelf spreekt, op de Arbeidsbeurs duidelijk doen gevoelen. In vergelijking met het vorige jaar was het aantal aan vragen, aanbiedingen en plaatsingen als volgt: Het aantal aanbiedingen (wat ongeveer een maatstaf biedt voor de werkeloosheid) is dus vooral in het begin sterk gestegen, om tegen het einde van het jaar geleidelijk weer af te nemen. Het aantal plaatsingen is wel toegenomen, maar hierbij is in aanmerking te nemen, dat in de voor 1914 op gegeven getallen 413 plaatsingen bij de door de Gemeente voor werkverschaffing ondernomen werken begrepen zijn. Over het geheele jaar gerekend bedroeg het aantal plaat singen in 1914: 10901 tegen 10144 in 1913, d. i. een vermeer dering met 757 of ruim 7'/2 Bij de afdeeling voor mannen werden 6294 personen ge plaatst tegen 5839 in 1913 (vermeerdering 455, of ruim 7'/2 en bij de afdeeling voor vrouwen 4607 tegen 4305 in 1913 Plaatsingen. Aanvragen van Werkgevers. Aanbiedingen van Werk zoekenden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 626