17 504 673 315 317 246 407 121 147 122 2 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. Afdeeling voor mannen. leerlingen Afdeeling voor vrouwen. n n n n n n w schoonmaaksters dagmeisjes (beneden 18 jaar) noodhulpdienstboden dagmeiden (boven 18 jaar) naaisters werkmeiden 3135 309 178 168 214 110 1913 n (in 721) 93) 649) 638) 328) 357) 413) 250) 344) 161) 127) 61) 110) 99) 87) 53) 38) waaronder 170 plaatsingen bij de Gemeentewerken. n 179 n 3) n 54 232 2)( 553)( 73 timmerlieden r> sjouwers loopknechts grondwerkers loopjongens huisschilders metselaars opperlieden behangers loodgieters klerken leerlingen. huisknechts smeden plantsoenwerkers schippers bakkers (vermeerdering 302, of ruim 7 Verdere bijzonderheden betreffende het aantal plaatsingen in de verschillende maan den en vergelijking met vorige jaren zijn opgenomen in byiagen I, II en III. Het aantal geplaatste vaklieden bedroeg bij de afdeeling voor mannen 4372, of ruim 69 van het aantal geplaatste mannen; by de afdeeling voor vrouwen 1347 of ruim 29% van het aantal geplaatste vrouwen. De meeste plaatsingen kwamen tot stand in de volgende vakken (in verschillende vakken is het aantal plaatsingen minder tengevolge van de crisis): 692 (in 100 578 98 56 95 1913 3213) 138) 178) 86) 131) 67) Leerlingen plaatste de afdeeling voor mannen 56, die voor vrouwen 39. Buiten de Gemeente vonden door bemiddeling der Arbeids- n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 627