17 I 13 8 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. Bijlage IV. BEROEPEN. 1 1 1 23 23 4 Overbrengen 1100 342 Beteekent: niet beschouwd als vaklieden. Plaat singen. 1 13 9 20 119 41 44 1 9 5 6 1 1 4 2 1 5 1 4 18 3 423 46 61 2 2 121 24 7 1 9 12 73 12 4 52 207 36 1 199 25 4 2 1 37 1 1 3 171 53 10 2 2 2 1 Aanvragen van werkgevers, aanbiedingen van werkzoekenden en plaatsingen (beroepsgewijze') gedurende het jaar 1914. Aan- biedingen van werk- zoekenden. Aanvragen van werkgevers. Behangers (leerlingen) Betonwerkers (leerlingen) I 539 I Aardappelensehilsters* Agenten* Agentessen* Amanuensissen ApprĂȘteuses Asphaltenrs* Autobekleeders (leerlingen) Autogenelasschers Badknechts* Baggerlieden Bakers Bakkers (leerlingen) Bandenmakers Bankwerkers (leerlingen) Barbiersbedienden (leerlingen) Beddenmakers (leerlingen) Beeldengieters Beeldhouwers (leerlingen)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 635