17 17 1 2 4 2 1 (leerlingen) 3 Overbrengen 17205 26282 10467 1 1 10 4 1 1 1 2 14 13 692 100 10 5 3 11 1 9530 6 15 1 4 21 18 2 12 1 3 1 2 1 26 1 13 14 12 730 126 15 5 5 13 2 1 2 3 1 4 68 1903 263 105 35 4 22 8 4 4 16122 11 18 5 5 20 55 3 17 23407 41 85 1 2 55 53 8 134 15 1 2 3 Teerders* Telephonisten Timmerlieden Tuinlieden (leerlingen) Typewriters Typewriters (leerlingen) Uitvoerders Uurwerkmakers (leerlingen) Overgebracht Stoffeerders ^leerlingen) Stokers (leerlingen) Stopsters Straatmakers Strijksters (leerlingen) Stukadoors (leerlingen) Suikerwerkers (leerlingen) Tabakswerkersi (leerlingen) Tafelbedienden [maun.] [vrouw.] Tandnechnikers (leerlingen) i Teekenaars [aardewerk] [bouwk.] (leerlingen) j [electr techn.] (leerlingen) [glas in lood] [machine] (leerlingen) [werktuigkundig] VERSLAG VAX DE ARBEIDSBEURS. BEROEREN. 2 Plaat- singen. Aanvragen Aan- van biedingen van werk- werkgevers, zoekenden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 644