17 5 5 3 1 2 1 25 4 14 1 16 6 1 9 6 2 2 15 48 2 8 113 1505 29 41 91 43 5 4 1 3 4 3 17 2 12 10 13 6 17 49 1 1 23 10 11 2 1 11 2 2 5 21 6 14 113 21 4 4 2 47 380 85 38 243 127 1 5 74 110 20 13 67 27 4 1 26282 3 5 2 6 15 3 18 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. I’laat- BEROEPEN. singen. 10467 17205 1 1 2 1 1 3 10889 27549 19199 Overbrengen Aanvragen van Winkelknechts Witters Witwerkers Wijnkooperknechts IJzergieters Zadelmakers Aan biedingen van werk- werkgevers. zoekenden, Overgebracht Vergulders Verlakkers Vernikkelaars (leerlingen) Verpleegsters Verplegers Vertalers Visschers Vloerders Voegers Voorslaanders Vormers Vouwsters Vulcaniceurs Vuurwerkers Waaksters* Wagenjongens* Wagenknechts* Wagenmakers (leerlingen) Wagenpoetsers* Wakers* Warmoeziers (leerlingen) Waschknechts* Waschmeisjes* Waschvrouwen* Werkmeiden Winkelbedienden (leerlingen) Winkeljuffrouwen (leerlingen)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 645