17 20 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. Bijlage V. Uitgaven 1914. 295,90s 193,74s f 9328,69s Te zamen n n n 50,— 113,— 19,85 Wedden Dagelijksche schoonmaak Postzegels Intercommunale telephoon Drukwerken Kantoorbehoeften Kosten van tram, onderhoud rij wielen en reclame kosten Verschillende uitgaven (ophangen biljetten in kasten, wasschen van handdoeken, 3 exem plaren Kamers van Arbeid, schrijfloonen, lidmaatschap Nederl. Vereeniging Landver huizing”, abonnement tijdschrift Nationale Vereeniging tegen de werkloosheid) Kosten van deelneming aan een Vereeniging van Arbeidsbeurzen Vergoedingen aan Bestuurleden Keis- en verblijfkosten personeel f 7346,75 373,— 379,32s 12,60 416,10 128,42

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 647