.7 I 18 740,- i 3.520,20 5.914,75 I 309,585I 56.970,45 740,— 3.520,20 6.790,75 309,585 71,20 51,- 614,98 358,25 544,— 3 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. Het ge](lelijk beheer had de volgende uitkomst: Overzicht der ontvangsten. Zuidwal. Slijkeinde. Totaal. f f 1.980,75 f 876,— 2.000,— 86,— van Te zamen f 69.235,54 f 2.911,65 f 72.147,19 Raming 72.000,— Meer ontvangen dan geraamd 147,19 2.000,— 86,- 50,775 40,— 50,775 40,- 54.989,70 53,80 i 45,- 614,98 326,75 544,- Commissie voor het Gemeenteziekenhuis over den bouw van een tweede ziekenhuis uitgebrachte adviezen en rapporten, werd door deze Commissie een uitvoerige bespreking van het ziekenhuisvraagstuk gehouden en aan Burgemeester en Wethouders geadviseerd om een terrein gelegen in de West- duinen, ter grootte als in de overgelegde teekeningen is ontworpen, in het algemeen voor het bouwen van inrich tingen tot ziekenverpleging aan te wijzen, d.w.z. dat ver schillende gebouwen, voor een ziekenverpleging in geheel haar omvang, daarop kunnen worden gevestigd. 31,50 Verpleeggelden Lupus Patiënten Rijksverz.bank Entreegelden Verbandmiddelen Gasten Ziekenvervoer Opbrengst spoeling. Bewaarkosten Röntgen-behandeling. Bijdrage van Regenten van het voormalig Israël. Ziekenhuis. Restitutie van Electr. stroom verbruik Uitkeering van de Rijks verze keringsbank ten name Ziekenhuisbeambten Restitutie Schakelbord 17,40 6,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 650