18 Overzicht der uitgaven. 4 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. Begroeting» posten. I Te kort, j Over. f 30.429,95s; 30.500,— 79,58 1.013,62 117.05s 3.904,82 1.000,— 1.000,— 1.392,08 392,08 1.000,— 618,87 s 658,12 s 1.277,— f 458.100,— f 465.449,86 f 28.014,82 f 20.664,96 Saldo te kort 7.349,86 7.349,86 f 465.449,86 f 28.014,82 123,— 7.000,— 1.000,— Beschikt over een bedrag. 22.624,72 114,32 4.059,43 s 4.257,24 8.000,— 29.000,— 3.000,— 3.000,— 1.250,— 2.500,— 141.624,72 f 1.085,68 158.190,56 5 19.742,76 j 5.079,58 2.511,80 s, 4.328,98 45.013,62 4.882,94 11.904,82 25.486,26 288,48 2.518,28 858,89 5i 1.874,55 s 3.513.74 2.711,51 s 481,72 391,10 s 625,44 119.000,-1 1.200,-1 162.250,— 24.000,— 5.000,— 4.000,— 5.000,— 44.000,— 5.000,— 844,826 661,17s 123,— 6.155,17 s 338,82 5 1.488,19 s 671,02 70,04 5 Deze overschrijding werd voornamelijk veroorzaakt door de verhooging van salarissen ingevolge het Ambtenarenreglement, nieuwe regeling van bezoldiging en emolumenten van het huishoudelijk personeel en van de uïtkeering der ver goeding wegens gemis van emolumenten bij het jaarlijkse!) verlof voor ver schillend personeel. i Toegestaan bij de l begrooting. Bezoldigingen Geneesheer-Di- i reeteur en verdere Genees- heerenj f Loonen en kosten van het dienstdoend personeel Administratiekosten Eet- en drinkwaren Kleeding en ligging. Dagelijksche herstellingen Aankoop van meubelen. Onderhout! van meubelen Verwarming en verlichting Kosten van schoonhouden Aankoop en onderhoud van instrumenten Bewassching Vervoer van zieken en lijken. Allerlei kleine uitgaven Verbandstoffen Onvoorziene uitgaven */2 v. h. Rentelegaat „Rahmin- Aghion” Duinwaterverbruik Orthopaedische toestellen Rentelegaat „Sirtema v. Grove- stins” Verpleegkosten buiten het Zie kenhuis ten behoeve van in wonend personeel ■/a Kosten van het personeel voor de orthopaedische in richting (10 maanden)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 651