ï-:- i i is s - I i ii 18 1 g i g I I i s| p i ei s is E -. i i d g I s i ft s s 3 2 5 s o 5 s S 2 1 s 5 s CC s S 2 5 s .2 "5 a tx a 12 5* s Z g s S 2 s- n 1 i s "'S r o X xi Nog verdient ten slotte opmerking, dat onder de voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur verpleegde patiën ten begrepen zijn: 85 Belgische vluchtelingen, die van 8 October tot en met 31 December opgenomen waren geduren de 2107 verpleegdagen. De hieronder volgende verslagen werden door den Direc teur van het Gemeenteziekenhuis aan de Commissie van bijstand uitgebracht. s® s s ¥-2 i f|| I r cc® t> u g 5 a 3 I S i 3 i c tfi -s 5 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. i X CC 03 I <31 S X 5 l o t- t— <31 <p M 03 of 03 03 T-l 03 X O O3~ 03 X »O i£ O T5 D T5 CD -£ fi a> a o a co O *d fl 05 ’’0 T" s -2 cö O tO X OI t- 03 X S cT co" r- co 3 c »£5 ■5-S s I I X c r& iï H H 03 o oc~ i'-" lO O X S ?3 bC C S - "o X

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 652