IS K E C A P I T U L A T I E. Gemeenteziekenhuis minder in 1914. Totaal In 1913 138 140 35,03 ruim 17,36 17.60% 154575 verpleegdagen of per pa tient 35 verpleegdagen. Gemeente Hulpziekenhuis: 44424 verpleegdagen of per pa tient 55,87 verpleegdagen. 198999 verpleegdagen. 201978 2979 Operatiën in 1914. Aantal 2119. Hieronder zijn: 285 Herniae (breuken). 182 Appendix-operaties. 62 Maag-operaties. 16 Rectum extirpaties. 25 Darm-operaties. 25 Galsteen-operaties. 46 Uterus-operaties per laparotomiam. 116 Intrauterine-operaties. 12 Salpingectomieën. 93 Buikoperaties van allerlei aard. 22 Nier-operaties. 15 Operaties aan de manlijke genitalia. 27 Mamma-amputaties. 32 Gewricht-reseeties. Gemeente Hulpziekenhuis: Grootste aantal patiënten 144 op 30 December. Kleinste 94 6 Juni. Gemeenteziekenhuis: Grootste aantal patiënten 489 op 10 December. Kleinste 399 23 Augustus. Gemeente Hulpziekenhuis: Hersteld517 patiënten is Overleden 138 In behand. gebleven: 140 Gemeenteziekenhuis: Hersteld3614 patiënten is byna 81.84 7O Overleden 382 8,65 °/o In behand. gebleven. 420 9,50 7O 10 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. van bet •aantal ver pleegden. van het aantal ver pleegden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 657