18 1 11 voor repo- BETKEKK1NG. Jaarwedde. 7000; uitwonend ii i inwonend 1 uitwonend 1 (Gem. Hulp Adjunct-Directriee. 18 Amputaties. 29 Andere operaties aan de beenderen. 12 Pees en spieroperaties. 7 Operaties aan hersenen en ruggemerg. 6 Operaties aan de tong. 19 Verhemelte plastieken. 16 Ooroperaties. 9 Struma. 3 Larynx extirpaties. 4 Bursae. 26 Huid tumoren. 22 Vanices. 18 Lymphklier extirpaties. 4 Milt extirpaties. en verder kleinere ingrepen en gipsverbanden sitie van heupluxaties en beenbreuken. Aan het Gemeenteziekenhuis en Gemeente Hulpziekerihuis waren werkzaam: 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 500 1000 2000 In- of uitwonend. 1000 500 500 500 1800j— 3500 4000j— 2500 Geneesheer-Direeteur Geneesheer, belast met de Heelkunde Ie Geneesh. pathol.-anatoom 2e Geneesheer, belast met de ver loskunde en de gynaecolo gische behandeling Ie Geneesheer (Gem. Hulp- ziekenhuis) Geneesheer, belast met de be handeling van neus-, keel- en oorziekten Hulpgeneesheeren, ieder id. id. ziekenhuis) Dermatoloog. Neuroloog Orthopaedist. i inwonend uitwonend inwonend I uitwonend inwonend VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. f i 2000 4000 1 S ei n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 658