18 375 175 150 125 875 800 425 375 275 225 1400 1000 550 725 700 375 700 600 550 500 82 26 37 1 1 2 2 1 3 3 1 1 6 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Administrateur-Boekhouder Adjunct-Boekhouder hulpziekenhuis) 12 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. Jaarwedde. BETREKKING. 1 f (Gem. id. (Gem. Hulp >5 uitwonend inwonend ieder uitwonend 300 n n n n i, 1100— inwonend uitwonend 500 500 475 425 In- of uitwonend. Verpleger 11 1} n 6 2 8 22. 1250 1037 50 862 50 775 500 1400 inwonend >1 11 11 >1 2600 1600 S inwonend uitwonend Verpleegsters Finsenafdeeling (voeding) ieder 1 1 1 1 1 1 ieder 11 (waarvan 3 a. h. Gem. Hulpziekenhuis) Leerl.-v^rpl. waarvan 35 a. ieder h. Gem. Hulp- ziekenhuis 2e Adjunct-Directrice (Gem hulpziekenhuis) Klerk id id Schrijver (Gem. Hulpziekenhuis) Magazijnmeester Machinist (vrije woning, vuur, licht, gen. hulp) Amanuensis Voorportier (met vrouw) Binnenportier id. (Gem. Hulpzieken huis) ieder Nachtportier i Vroedvrouw Hoofdverpleegsters, ieder id. id. id. ziekenhuis) Verpleegsters

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 659